• Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych
  • Producen ogrodzeń panelowych

Aktualności

ue


29.08.2011

Firma „FISCHER” złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie: III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: Zakup Automatycznej Linii Do Produkcji Paneli Ogrodzeniowych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa.

27.12.2011

Projekt Zakup Automatycznej Linii Do Produkcji Paneli Ogrodzeniowych został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami oceny merytorycznej projektów , tym samym został zakwalifikowany do dofinansowania.

11.04.2012

Firma „FISCHER” podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach III osi priorytetowej: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 z Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

12.04.2012

Firma FISCHER pragnie poinformować, że zamieściła ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie.
W związku z powyższym firma ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego na zamówienie wykonania Automatycznej Linii Do Produkcji Paneli Ogrodzeniowych.


25.04.2012

W wyniku przeprowadzenia procedury ofertowej na zakup automatycznej linii do produkcji ogrodzeń panelowych nie wpłynęła żadna oferta. Ze względu na brak ofert zapytanie ofertowe zostaje zamknięte bez wyboru dostawcy.

05.06.2012

Firma ogłasza rozpoczęcie kolejnego postępowania konkursowego na zamówienie wykonania Automatycznej Linii do Produkcji Paneli Ogrodzeniowych.


25.06.2012

Firma Fischer pragnie poinformować, iż zakończyła postępowanie konkursowe na zamówienie wykonania Automatycznej Linii do Produkcji Paneli Ogrodzeniowych.

FIRMA FISCHER
tel./fax (44) 710 17 07,
tel. kom. 519 369 291
e-mail: biuro@ogrodzeniafischer.com.pl